Zo života Zmeškalovcov na prelome 19. a 20. storočia