Erb rodu a jeho vývoj

Erb rodu Zmeškal sa vyvýjal a menil v priebehu vekov a delením vetiev rodu. Niektoré rodiny prevzali jednotný výzor erbu, iné ho pozmenili. Možno preto, aby sa týmto spôsobom odlíšili od iných Zmeškalovcov. Z erbov spríbuznených rodov Zmeškalovci neprevzali do toho svojho nič alebo len veľmi málo. Bohužiaľ, erbová listina sa nenachádza v archívoch na Slovensku ( doteraz tu nebola nájdená ) a preto pôvodná podoba erbu zatiaľ nieje známa. S erbom už do Uhorska Zmeškalovci prišli a možno sa táto listina nachádza v niektorom z poľských archívov ( aj keď je možné, že Ferdinand I. vydal Václavovi Zmeškalovi osobitnú erbovú listinu spolu s donáciou ). Najstaršie podoby erbu predstavujú pečate Václavových synov Daniela, Gabriela, Jaroslava a Jóba z roku 1600. Už medzi nimi sú jemné rozdiely - Jaroslav má v štíte kráčajúceho býka so spusteným chvostom, Gabriel s Danielom stojaceho býka so spusteným chvostom a Jób zas stojaceho býka so spusteným chvostom ale v opačnom garde - z pravého profilu ( táto poloha býka je ešte na drevenom epitafe ale neskôr má Jóbov erb už " štandardnú " polohu býka - z ľavého profilu ). Pečate ale neznázorňujú kolorovanie erbu, túto možnosť dáva drevený epitaf manželky Jóba Zmeškala Petronely Zmeškalovej, rod. Geletfi de Stupnok z roku 1600. Je to najstaršia kolorovaná podoba erbu Zmeškalovcov na území Slovenska. Dá sa pokladať za  pôvodnú verziu erbu, aspoň pre územie Slovenska ( Uhorska ).

" Pôvodná " podoba erbu z roku 1600 V modrom štíte je na zelenej pažiti stojaci červený býk so spusteným chvostom, striebornými rohmi, opásaný strieborným pásom. Klenot tvoria tri pštrosie perá : modré, strieborné a červené. Spod koruny na uzatvorenej turnajovej prilbe splývajú prikrývadlá  strieborno - červené a zlato - modré.

V nasledujúcich storočiach sa v erbe menila poloha býka ( kráčajúci, skáčuci, bežiaci alebo stojaci ), jeho chvosta ( zvlnený, dohora stočený ) prípadne chýbala pažiť. Podoba erbu so skáčucim býkom je Zmeškalovcami najpoužívanejšia.

Najznámejšia verzia erbu je so skáčucim ( bežiacim ) býkom, ktorý má pás s jednou či dvoma fakľami na chrbte. Niekedy sú ešte v horných rohoch štítu nebeské telesá - zlaté slnko a strieborný mesiac. K tejto podobe erbu sa viaže ústna legenda, ktorá má vysvetľovať fakle na chrbte býka : Zmeškalovci mali zachrániť drevený artikulárny kostol pred lúpežnymi zbojníkmi tým, že medzi nich pustili býka s upevnenými horiacimi fakľami, ktorý ich vyľakal a dali sa ľahšie pochytať.

 Niektoré erby majú dokonca zmenené farby pier, prikrývadiel, býka či štítu a je tak radikálne zmenená podoba erbu. Tieto zmeny sú ale väčšinou vinou fantázie ich autorov, je otázne či ich niektorí Zmeškalovci aj používali.