Obce späté so Zmeškalovcami

Domanowice - obec nachádzajúca sa pri Wroclavi v Poľsku, z ktorej prišiel zakladateľ uhorskej vetvy rodu, Václav Zmeškal, v roku 1545.

Leštiny - rodová obec Zmeškalovcov v Oravskej stolici, ktorú Václavovi Zmeškalovi venoval za verné služby cisár Ferdinand I. v roku 1548 spolu s obcami Osádka a Srňacie.

Dolný Kubín - kedysi sa v ňom nachádzala rodinná hrobka Zmeškalovcov, pravdepodobne v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej, keď bol v 16. až 17. storočí v rukách protestantov. Zmeškalovci boli v tých časoch významnými mecenášmi výstavby tohto kostola. V kostole sa nachádza aj epitaf Jóba Zmeškala a jeho druhej manželky Anny Sentivániovej.

Brezovica, okr. Sabinov - v miestnom kostole sa nachádza maľovaný drevený epitaf z roku 1600, ktorý dal vyhotoviť Jób Zmeškal na pamiatku svojej prvej manželky Petronelly Geletfiovej.

Kremnica - v mestskom kostole je pochovaný Jaroslav Zmeškal, ktorý bol v čase Betlenovho povstania komorským grófom siedmich banských miest.

Banská Bystrica - v roku 1829 tu vznikla prvá detská opatrovňa v Uhorsku, ktorej mecenášmi boli aj Zmeškalovci.

Hontianske Moravce

Banská Štiavnica

Čerenčany

Laskár

Šipice

Dudince

Žemberovce

Krškany

Demänová