Zaujímavosti

    V októbri a novembri 2018 prebehla na leštinskom cintoríne umelecko - remeselná obnova náhrobku Štefana Zmeškala a jeho ženy Lujzy Rádyovej, ktorú vykonalo občianske združenie ekolive s finančnou podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne. Ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc a obnovu našej histórie :) admin

      


Viete, že drevený epitaf venovaný zosnulej manželke Jóba Zmeškala je najstarším zachovaným maľovaným dielom na Slovensku ?  

 Ide o unikátne renesančné dielo, ktoré vyhotovil maliar Jakub Khien v roku 1600 na podnet objednávateľa Jóba Zmeškala. Ten ho venoval pamiatke zosnulej manželky Petronely Geletfi de Stupnok. Tento epitaf sa nachádza v rím. kat. kostole v obci Brezovica nad Torysou, okres Sabinov.  

 

Viete, že evanjelický artikulárny drevený kostol v Leštinách dal postaviť Jób Zmeškal, syn Juraja, oravský podžupan ?

Kostol bol postavený v rokoch 1688 - 1689 na základe artikúl ( článkov ), ktoré umožňovali výstavbu protestantských cirkevných budov v niektorých stoliciach a mestách Uhorska v čase rekatolizácie. Materiál naň, pozemky pre cintorín, pod všetky cirkevné budovy a tiež dve zeme pre obživu farára darovala rodina Zmeškalovcov. Pod kostolom sa nachádza krypta, v ktorej sú pochovaní niektorí príslušníci oravských šľachtických rodín. Kostol má bohatú výzdobu interiéru, mihol sa aj vo filme " Pacho, hybský zbojník ". Je to vďaka maľbám najviac vyzdobený artikulárny kostol na Slovensku. V kostole sa nachádzajú aj patronátne lavice Zmeškalovcov a Meškovcov aj s erbami.  Je zapísaný medzi pamiatkami UNESCO.

Viete, že sa na Oravskom hrade nachádza maľovaný rodostrom rodu Zmeškal ?

Je to najkomplexnejší maľovaný rodostrom Zmeškalovcov, ktorý Oravskému múzeu venovala Irena Bancíková, rod. Zmeškalová. Nachádza sa na Oravskom hrade, v miestnosti venovanej zemianstvu. V pravom dolnom rohu obrazu je namaľovaný pravdepodobne pôvodný najstarší kaštieľ Zmeškalovcov v Leštinách ( dnes už neexistuje ). 

Viete, že známy zbojník Juraj Jánošík ozbíjal aj jedného Zmeškala ?

V neskorej jeseni roku 1712 J. Jánošík aj s komplicmi prepadol a olúpil Ladislava Zmeškala vo Svätoanenskej doline. Tento čin zapríčinil zintenzívnenie " pohonu " na zbojnícku skupinu Juraja Jánošíka.


Viete, že ešte pred 100 rokmi bolo v Leštinách šesť Zmeškalovských kúrií ?

V súčasnosti zostali v akom takom stave už iba štyri kúrie - Petrova ( obývaná,polozborená ), Alexejova ( zrekonštruovaná ), Móricova ( prerobená,nezachovaný výzor ) a Aladárova ( dobrý,pôvodný stav ). Všetky môžete vidieť vo fotogalérii. Z nich iba jedna je obývaná, a to nepretržite až do súčasnosti, potomkami Zmeškalovcov ( ako jediné obydlie Zmeškalovcov na Slovensku ). Jedna kúria bola ešte v Osádke ( nezachovala sa podobizeň ) a jedna je v Srňacom ( drevená ).


Viete, že prvá slovenská maliarka bola z rodu Zmeškal ?

Bola to Anna Johana Zmeškalová ( 25.7.1813 - 26.7.1880 ), ktorá zomrela na slabosť v Leštinách, kde bola aj pochovaná. Študovala maliarstvo v Paríži a vo Viedni, kde aj žila. Maľovala obrazy bytových interiérov v duchu klasickej ideality, neskôr sa zamerala aj na ženské portréty, ktoré obostierala eleganciou a prívetivosťou prýštiacou ešte z empíru. Namaľovala aj obrazy Leštín a okolia, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.