Na priedomí,zľava Irena Zmeškalová,Natália Z.rod.Čilagi,Aladár Z.ml.,Alica Sontágová,rod.Zmeškalová,neznáma

Na priedomí,zľava Irena Zmeškalová,Natália Z.rod.Čilagi,Aladár Z.ml.,Alica Sontágová,rod.Zmeškalová,neznáma