Na priedomí,zľava Aladár Zmeškal st.,Divéky,neznámy s deťmi,Aladár Zmeškal ml.,Leštiny

Na priedomí,zľava Aladár Zmeškal st.,Divéky,neznámy s deťmi,Aladár Zmeškal ml.,Leštiny