Zmeškalová Natália Margita,sestra Alice,Aladára ml. a Ireny,zomrela ako 7ročná

Zmeškalová Natália Margita,sestra Alice,Aladára ml. a Ireny,zomrela ako 7ročná