Zmeškal Miklóš,Zmeškalová Sári a Zmeškal Aladár,1925,Liptovský Mikuláš

Zmeškal Miklóš,Zmeškalová Sári a Zmeškal Aladár,1925,Liptovský Mikuláš