Rod Zmeškal

( Zmesskal, Zmeskall, Zmeskal )

Tak ako každá doba, aj tá keď existovalo Uhorsko ( takmer 1000 rokov ), mala svoju privilegovanú vrstvu, ktorá určitým spôsobom ovplyvňovala chod dejín tej ktorej krajiny. Tou vrstvou spoločnosti za čias Uhorska bola šľachta, či už vyššia ( králi, kniežatá, grófi, baróni ) alebo nižšia ( zemani ). Vyššej šľachty veľa na Slovensku nebolo, väčšina jej príslušníkov mala svoje hlavné sídla v Maďarsku a Rakúsku, za to tej nižšej bolo neúrekom. Najmä drobných zemanov len s erbovou listinou - armálesom. Bohaté a vplyvné zemianske rodiny sa radili skôr ku takzvanej strednej šľachte. A jednou z takých rodín boli aj Zmeškalovci. Významne ovplyvňovali chod vecí najmä v Oravskej stolici, kde pôsobili vo viacerých stoličných funkciách. Pôvodne sliezsky rod, patriaci k starým oravským šľachtickým rodom, prispel svojou časťou k bohatej histórii Oravy a Uhorska. Neboli to krutí páni, ako bola šľachta viac ako 50 rokov prezentovaná v spoločnosti, ale boli to uvedomelí a vzdelaní ľudia, ktorí vďaka svojmu postaveniu podporovali školy, cirkevné a charitatívne spolky, stavali kostoly a podporovali používanie slovenčiny ako materinského jazyka. V poslednom čase záujem o Zmeškalovcov rastie, najmä v umeleckých kruhoch, a tieto stránky majú za úlohu prinieť o nich čo najkomplexnejšie a čo najpravdivejšie informácie.

Za ochotu a pomoc pri pátraní po Zmeškalovskej histórii a za odsúhlasenie použitia niektorých informácií či reprodukcií umeleckých diel by som sa touto cestou chcel veľmi poďakovať "dvornému" genealógovi a historikovi oravských Zmeškalovcov, pánovi Mgr. Vladimírovi Albínimu, jeho synovi Jurajovi, pani PhDr. Jane Kurucárovej, riaditeľke Štátneho archívu v Bytči, pani PhDr. Eve Ľuptákovej, riaditeľke Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, a Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

                                            

                                                                     Mgr. Michal Babnič, potomok Zmeškalovcov z Leštín

Kontakt

Novinky

Zemiansky večer

07.11.2014 20:52
Dňa 7.11.2014 sa v príjemnom prostredí penziónu Zemianska...

Monografia Leštín

12.10.2014 20:15
Dňa 12.10.2014  bola do života uvedená nová...

Nové príspevky

21.04.2014 21:21
Dnes boli pridané nové príspevky do fotogalérie. Zaujímavé...

Webová prezentácia bola spustená

31.12.2013 12:00
Dnes boli spustené nové webové stránky o šľachtickom rode...

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.