Webová prezentácia bola spustená

31.12.2013 12:00

Dnes boli spustené nové webové stránky o šľachtickom rode Zmeškalovcov, ktoré majú priblížiť jeho históriu, výrazné osobnosti, udalosti a zaujímavosti s ním späté. Majú priniesť aj odpovede na niektoré otázky, podať zaujímavé a možno aj nové informácie o Zmeškalovcoch a vyvrátiť niektoré nepravdy o tomto rode. Postupne budú pridávané nové príspevky do fotogalérie, zaujímavostí a noviniek, ktoré majú pomôcť bádateľom a zaujať návštevníkov webu :)