Zmeškal Aladár ml.,6.2.1939

Zmeškal Aladár ml.,6.2.1939