Sontágová Alica (r.Zmeškalová),sestra Aladára ml.,Ireny a Natálie Margity,jej dcéry Alica a Judita

Sontágová Alica (r.Zmeškalová),sestra Aladára ml.,Ireny a Natálie Margity,jej dcéry Alica a Judita