Ľudmila Zmeškalová,rod.Pongrácová,manželka Zoltána,syn Jozef

Ľudmila Zmeškalová,rod.Pongrácová,manželka Zoltána,syn Jozef