Anna Zmeškalová,rod.Meerwaldtová,manželka Jóba IV.

Anna Zmeškalová,rod.Meerwaldtová,manželka Jóba IV.