Jana Zmeškalová,rod.Hámošová,manželka Mórica

Jana Zmeškalová,rod.Hámošová,manželka Mórica