Dolný Kubín,námestie,horný koniec,zač.20 st.

Dolný Kubín,námestie,horný koniec,zač.20 st.